Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.p. Romana Giedrojcia

2017-08-30