Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi

Seminarium pn. "Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi" odbędzie się w dniu 10.11.2022r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku - Sala Okrągła


 PROGRAM SEMINARIUM

10 listopada 2022 r. (czwartek);
Urząd Marszałkowski w Gdańsku - Sala Okrągła

 Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi

10:00 - Otwarcie Seminarium - Michał Chłopecki Prezes Oddziału w Gdańsku.

10:05 - Przepisy BHP dotyczące substancji chemicznych.  - dr Monika Szyrszyng Starszy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 

  • Obowiązujące przepisy bhp przy substancjach chemicznych,
  • Obowiązki służby BHP w odniesieniu do substancji chemicznych (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, karty charakterystyki),
  • Sprawozdawczość czynników rakotwórczych i mutagennych do 15 stycznia.

11:15 - przerwa kawowa

11:45 - Karta Charakterystyki w świetle przepisów. - dr.inż.  Monika Wasiak - Gromek  Biuro ds. Substancji Chemicznych, Naczelnik Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP

  •  Co użytkownicy substancji i mieszanin chemicznych wiedzieć powinni?
  •  Przykładowe błędy w ocenie kart charakterystyk, aktualne formaty kart,
  • Zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyk - rozporządzenie 2020/878,
  • Jak właściwie odczytywać informację z kart charakterystyk - na przykładach
  • Odpowiedzi na nadesłane pytania oraz panel Q & A.

14.00 - Zakończenie Seminarium - Michał Chłopecki Prezes Oddziału w Gdańsku.

Pobierz PDF