high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Gdańsku

O nasOgólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa I higieny Pracy O/GDAŃSK

 

 

 

Oddział Gdański Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powstał w 1993r. Od początku działamy w ramach Stowarzyszenia jako samodzielna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

Założycielem OSPSBHP Oddział Gdańsk jest pani Maria Stopa oraz panowie Edmund Schutenberg i Waldemar Nastrożny.

Jesteśmy organizacją skupiającą ponad 200 wykwalifikowanych fachowców z dziedziny BHP, którzy dobrowolnie zrzeszają się w celu ustawicznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych. Skupiamy w swym gronie pracowników służby BHP działających na co dzień w różnych dziedzinach gospodarki. Współpracujemy z wieloma Instytucjami Państwowymi, Organizacjami Samorządowymi, Stowarzyszeniami, Izbami, Uczelniami. Organizujemy dla naszych członków wszelkiego rodzaju Szkolenia, Seminaria, Konferencje, które wpływają na rozwój własnego warsztatu pracy. Dbamy nie tylko o samokształcenie, ale również chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Warunkiem przystąpienia do OSPSBHP jest:

  • spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • wypełnienie deklaracji członkowskiej
  •  wniesienie opłat w wysokości 100 zł wpisowego oraz 18 zł składki członkowskiej miesięcznie.

 

Celem nadrzędnym OSPSBHP Oddział Gdańsk jest:

  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  •  przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków
  •  Znak i nazwa Ośrodka Szkolenia musi kojarzyć się z najwyższą jakością naszych usług.

 

Realizacja naszych usług jest zaplanowana i przemyślana, oparta na aktualnych wymaganiach prawnych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Gdańsk wdrożył i utrzymuje udokumentowany i skuteczny System Zarządzania Jakością
wg PN-EN ISO 9001:2001.

 

Spotkania Zarządu odbywają się w środy od godz. 15.30

 

Wpisowe i składki prosimy wpłacać na poniższe konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. O/ Gdańsk 16 1050 1764 1000 0023 2625 4543