Porozumienie 45000

Spotkanie Partnerskie ISO 45000 w Częstochowie.W dniu 14 lutego 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy ISO 45000 w Częstochowie doszło do podpisania "Porozumienia o Współpracy Partnerskiej" pomiędzy OPSPS BHP Oddział Gdańsk, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Marka Nościusza i Sekretarza Zarządu Małgorzatę Hillar a przedstawicielami Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000, reprezentowanym przez  Prezesa Andrzeja Kowalkowa i V-ce Prezesa Dariusza Okraskę.

Wydarzenie to stanowi kontynuację spotkania szkoleniowego, które na temat nowego Systemu Zarządzania BHP ISO 45000  odbyło się w Gdańskim Oddziale Stowarzyszenia  we wrześniu 2018 r. w Juracie. Celem Porozumienia  jest pozyskiwanie i rozszerzanie wiedzy  na temat Systemu BHP zarówno przez uczestników powołanej przy naszym Oddziale Grupy Inicjatywnej ISO 45000, jak i wszystkich członków naszej organizacji. W przyszłości planowane są szkolenia na temat w/w normy, łącznie z nauką opracowywania procedur systemowych.

System Zarządzania BHP, coraz powszechniejszy w zakładach pracy, przyczynia się do porządkowania obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwala zapewnić odpowiednio wysoki poziom bhp. Każdy współczesny pracownik służby bhp, a w szczególności Członek naszego Stowarzyszenia,  powinien nieustannie dążyć do podnoszenia swojej wiedzy zawodowej, w tym także w zakresie wdrażania i funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP.

/uploads/Files/21/POROZUMIENIE str 1 001.jpg

/uploads/Files/21/porozumienie str 2 001.jpg

/uploads/Files/21/porozumienie str 3 001.jpg