15.11.2023 szkolenie -SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE DIIZOCYJANIANY - A OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP

Zarząd Oddziału w Gdańsku zaprasza na Seminarium pt.: "SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE DIIZOCYJANIANY - A OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP", które odbędzie się w dniu 15 listopada [środa] w godz. 9.30 - 14.30 w Sali Urzędu Miasta Gdańska [dawny Żak], ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów. 

Czy jako służba BHP wiecie, co należy do Waszych obowiązków? Czy jesteście w stanie właściwie doradzać pracodawcy w tym aspekcie – jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy na szkolenie. 

Przepisy weszły już w życie – zapraszamy aby uzupełnić wiedzę.

 

Seminarium pt.: "SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE DIIZOCYJANIANY - A OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP"odbędzie się w dniu 15 listopada [środa] w godz. 9.30 - 14.30 

w Sali Urzędu Miasta Gdańska [dawny Żak], ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

 

Osoby chcące wziąć udział w Seminarium prosimy o rejestrację pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bvmXAXxqbbSonWPzsFRI Lix1E3aPiEQDSDtKuI6UgAqO-w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Seminarium jest organizowane niekomercyjnie. Uczestnicy ponoszą jedynie częściowy koszt jego organizacji w wysokości:

- 70 zł - Członkowie Stowarzyszenia,

- 200 zł - osoby spoza organizacji.

 

Należność prosimy wpłacać na konto Oddziału w Gdańsku:

ING Bank Śląski S.A. O/Gdańsk Nr konta: 87 1050 1764 1000 0022 6063 2183

 

Z uczestnictwa w Seminarium wystawione zostanie zaświadczenie.

 

 

Do pobrania
Program szkolenia 15.11.2023 r.pdf 267 KB PDF