Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.p. Romana Giedrojcia