WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSPS BHP O w GDAŃSKU

Przypominamy że w dniu 19.05.2022 r. [czwartek] o godz. 11.00 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ W GDAŃSKU. Zebranie odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.


Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Gdańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zwołuje na dzień

19 maja 2022 r. [czwartek] o godz. 11.00

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ W GDAŃSKU.

 

 

Spotkanie połączone będzie ze szkoleniem w zakresie BHP: „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, a kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy". Naszym gościem - prelegentem będzie Nadinspektor Pracy OIP w Gdańsku Sz. P. Agnieszka Dobrodziej. 

 

Zebranie odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Celem Zebrania będzie wybranie Władz Oddziału w Gdańsku na kadencję 2022 – 2026.

Prosimy o Państwa obecność, od której zależy sprawne działanie i dalszy rozwój naszej organizacji.

Szczegóły dotyczące zebrania zostały przesłane do Członków Oddziału pocztą e-mail.

 

Sprawa wyboru Władz jest dla naszej organizacji kluczowa, dlatego też prosimy Państwa o obecność
iskorzystanie ze swojego prawa wyborczego.

Do pobrania
choice.jpeg 114 KB JPEG