ZarządWładze Oddziału: 

 

 

PREZES

Michał CHŁOPECKI

Tel. 502 642 595

email: prezes@bhp.pomorskie.pl

 

WICEPREZES

Hubert BOGUSŁAWSKI

Tel. 603 138 203

email: hubert.boguslawski@bhp.pomorskie.pl

 

WICEPREZES

Marcin MARSZAŁKOWSKI

Tel. 604 091 097

email: maricn.marszalkowski@bhp.pomorskie.pl

SEKRETARZ

Małgorzata HILLAR

Tel: 728 744 074

email: skarbnik@bhp.pomorskie.pl

 

SKARBNIK

Lidia BLACHNIEREK

Tel: 515 824 257

email:  skarbnikbhpgd@wp.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan KOZŁOWSKI

tel. 602-792-280

email: jan.kozlowski@bhp.pomorskie.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka CIEŚLA

Tel: 506 529 316

email: agnieszka.ciesla@bhp.pomorskie.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata FRELICH

tel.: 507 107 336

email: malgorzata.frelich@bhp.pomorskie.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Adrian PODSIADŁY

tel. 537 396 283

email: adrian.podsiadly@bhp.pomorskie.pl

 

DYREKTOR OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

Lidia MATUSIK

tel. 515 305 024

email: biuro@bhp.pomorskie.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA

Marek NOŚCIUSZ - Przewodniczący

tel. 601 240 334

email: nosciusz@wp.pl

Mariola ŚRUBARCZYK-CICHOWSKA - sekretarz

Maria STOPA - członek

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Katarzyna MAŁECKA - Przewodnicząca

tel. 608 444 090

email: kamalecka@wp.pl

Jacek KOWALSKI- wiceprzewodniczący

Joanna BEJM - sekretarz

Przemysła MUSIAŁOWICZ - członek

Jerzy JAKONIUK- członek