Wektory BHP trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja!

Zarząd Oddziału w Gdańsku zaprasza jako Partner wydarzenia wszystkich Członków Oddziału na najbliższe – WEKTORY BHP; forum praktyków. Wektory BHP – trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja! Kolejne spotkanie na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy odbędzie się 30 maja w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6e (siedziba DNV)


 

PRELEKCJE:

WYKŁAD: Zarządzanie zgodnością a wymagania norm ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020. - Włodzimierz Biel, DNV 

Współczesne organizacje muszą spełniać coraz więcej zewnętrznych wymagań. Są to nie tylko wymagania prawne, ale coraz częściej wymagania szerokiej gamy interesariuszy.  

Jak sprawnie i skutecznie zmierzyć się z tym wyzwaniem? 

Jak zminimalizować ryzyko niezgodności z wymogiem prawnym?  

Jakie są ogólne wytyczne oraz kluczowe czynniki sukcesu zawarte w normach ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020? 

Na te pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas prezentacji. 

WYKŁAD: Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym – program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy. - Paweł Grabowski, Z-ca Okręgowego PIP 

W trakcie wystąpienia zostanie omówione m.in. :

  • podejście PIP do systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP,
  • elementy systemu wynikające w z przepisów prawa pracy,
  • koszty związane z występowaniem wypadków przy pracy,
  • wpływ rozwiązań systemowych na zmniejszenie ilości wypadków przy pracy występujących w organizacji,
  • ocena ryzyka zawodowego jako dominujący element funkcjonującego systemu zarządzania.

WYKŁAD: Małe kroki w drodze do większych zmian: Przykłady dobrych praktyk BHP zmieniających kulturę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń i redukcję wypadków – Wioletta Golas, Rafineria Gdańsk

Podczas prelekcji porozmawiamy o tym, w jaki sposób i w jakiej formie najskuteczniej osiągać cele BHP i doskonalić system bezpieczeństwa pracy. Prowadząca przedstawi propozycje dobrych praktyk w różnych aspektach, tak trudnego obszaru jakim jest BHP - zarówno tych „twardych” operacyjnych, jak i systemowych i wzmacniających kulturę pracy i budujących pro-bezpieczne nawyki wśród załogi. Zaprezentowane zostaną również przykłady sprawdzonych rozwiązań i pomysłów BHP motywujących i angażujące kierownictwo i pracowników, które mogą stać się inspiracją i wskazówką do ich wdrożenia w firmach uczestników wydarzenia.

CASE STUDY: Ochrona czy komfort? – studium przypadku w oparciu o zagrożenia występujące na stanowiskach spawalniczych. Sebastian Poniatowski i Łukasz Jaskółka, Lyreco/Intersafe

AGENDA:

9:00 – Rejestracja

9:00 – 9:15 – Przywitanie

9:30 – WYKŁAD: Zarządzanie zgodnością a wymagania norm ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020. Włodzimierz Biel, DNV

10:30 – 11:00 – Przerwa na kawę

11:00 – 11:45  - WYKŁAD:  Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym – program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Paweł Grabowski, Z-ca Okręgowego PIP 

11:45 – 12:45 – WYKŁAD: Małe kroki w drodze do większych zmian: Przykłady dobrych praktyk BHP zmieniających kulturę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń i redukcję wypadków. Wioletta Golas, Rafineria Gdańska

12:45 – 13:45 – Przerwa

13:45 – 14:45 – CASE STUDY: Oc

Wektory BHP – trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja!
Leave a Comment / Szkolenia i konferencje / By admin
Zarząd Oddziału w Gdańsku zaprasza jako Partner wydarzenia wszystkich Członków Oddziału na najbliższe – WEKTORY BHP; forum praktyków.

Wektory BHP – trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja!

Kolejne spotkanie na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy odbędzie się 30 maja w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6e (siedziba DNV)

hrona czy komfort? – studium przypadku w oparciu o zagrożenia występujące na stanowiskach spawalniczych. Sebastian Poniatowski i Łukasz Jaskółka, Lyreco/Intersafe

15:00 – Podsumowanie – dyskusja

UCZESTNICTWO 

Zgłoszenia na WEKTORY BHP III prosimy przesyłać do 23 maja 2023 r. do godziny 16:00 - formularz rejestracyjny 

Udział w konferencji jest bezpłatny.     

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.